OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

isten
ETO 2-14
211
231
Lásd szinonimáját istenek
Lásd még isten kinyilatkoztatásai (dogm)
isten mint létesítő ok (dogm)
isteni lényeg
isteni törvények (dogm)
istenlényeg
istenlét-bizonyíték
Lásd még általánosabban szellemi lény
Lásd még speciálisabban androgyn isten
büntető isten
csaló isten
egyetlen isten
félisten
férfi isten
harcos isten
hermafrodita isten
hindu isten
istennő
kettős isten
nem nélküli isten
ókori isten
oltalmazó isten
teremtő isten
Lásd még átfogóbban dogmatika
Lásd még okozati összefüggésben isten tisztelete
istentisztelet
Lásd még egyéb összefüggésben ember-isten viszony
szentháromságtan
Szentlélek Isten