OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

istentisztelet
Általános megjegyzés, magyarázat Isten iránti hódolásként pap vezetésével és hivők részvételével tartott (templomi) szertartás
ETO 2-5
2-528.5
2-532.2
233-5
233-53
26-5
26-532.2
264
265.3
27-5
27-53
291.3
348.41
348.41:275-5
Lásd szinonimáját szentmise
Lásd még általánosabban egyházi szertartás
vallási szertartás közvetítése
Lásd még speciálisabban éjszakai istentisztelet
esti istentisztelet
reggeli istentisztelet
Lásd még átfogóbban egyház
egyházi dologi jog
hitélet
kultusz
Lásd még részletesebben felajánlás
prédikáció
Lásd még oksági összefüggésben isten
isten tisztelete
szentáldozás
Lásd még okozati összefüggésben templomba járás
Lásd még egyéb összefüggésben egyházi épület
istentiszteleti rendtartás
templom
Más értelemben lásd mise