OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

jelkép
Általános megjegyzés, magyarázat A jelölttel nem motivált, nem szükségszerű, hanem egyéni vagy társadalmi megállapodás, szokás vagy beidegződés folytán állandósult kapcsolatban álló jel.
ETO 003.62
003.628
006.72
246.6
27-526.6
7.045
Lásd szinonimáját piktogram
szimbólum
Lásd még jelképekre vonatkozó szabványok
katonai jelkép
matematikai jel
transzcendens egyedi szimbólumai
zenei szimbolika
Lásd még általánosabban jel
Lásd még speciálisabban állami jelkép
Dávid-csillag
embléma
kronogram
monogram
státusszimbólum
szignatúra
trófea
vallási jelkép
vízjel
Lásd még átfogóbban ikonográfia
jelrendszer
jelzőtábla
szimbolizmus
Lásd még oksági összefüggésben irodalmi alakzat
vizuális kommunikáció
Lásd még okozati összefüggésben jelölés
kereszt
szimbólumhasználat
Lásd még egyéb összefüggésben logografikus írás
metafora