OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

judaisták
Általános megjegyzés, magyarázat Az ősegyházban az apostoli zsinat után azok a zsidó származású keresztények, akik a pogányok közül megtérteknek az üdvösséghez továbbra is szükségesnek tartották a zsidó törvények megtartását
Lásd szinonimáját zsidókeresztények
Lásd még általánosabban őskereszténység
Lásd még speciálisabban ebioniták
elkaszaiták
Lásd még oksági összefüggésben szombatosok
Lásd még egyéb összefüggésben judaizmus