OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

judaisztika
Általános megjegyzés, magyarázat A babiloni fogság utáni zsidó műveltséggel, történelemmel, nyelvvel és vallással foglalkozó tudomány
Lásd még általánosabban hebraisztika
Lásd még részletesebben ivrit nyelv
Kabbala
zsidóság
Lásd még oksági összefüggésben héber nyelv
Lásd még egyéb összefüggésben bibliakutatás
Izrael
judaizmus
mediaevalia
modern filológia
ókori Izrael