OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

judaizmus
Általános megjegyzés, magyarázat A Második Szentély pusztulása utáni adott körülményekhez igazított zsidó vallás, amely mind a mai napig jellemző.
Általános megjegyzés, magyarázat Általános értelemben a zsidó vallás, szellem, világnézet
ETO 26
26-7
296
Lásd még általánosabban zsidó vallás
Lásd még speciálisabban askenázi judaizmus
ortodox judaizmus
szefárd judaizmus
zsidóság modern vallási irányzata
Lásd még egyéb összefüggésben judaisták
judaisztika