OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kárbiztosítás
ETO 368.025.5
368.1
Lásd szinonimáját kárrendezés
Lásd még épületbiztosítás
kármegelőzés
Lásd még általánosabban biztosítási ügylet
Lásd még speciálisabban árvízbiztosítás
felelősségbiztosítás
gépjármű-biztosítás
jégkárbiztosítás
mezőgazdasági biztosítás
Lásd még egyéb összefüggésben baleset
természeti katasztrófa
vagyonbiztosítás