OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

közép-európai-síkvidék
Lásd még általánosabban közép-európai természeti táj
Lásd még speciálisabban közép-európai alföld
közép-európai marsch
közép-európai tóhátság
közép-európai végmorénasor
közép-európai-geest