OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kanonikus szent könyv
Általános megjegyzés, magyarázat Az egyházi előírásoknak megfelelő, az egyház által elfogadott (kánonba tartozó) irat, dokumentum
ETO 2-232
2-274.4
2-74
262.6
Lásd szinonimáját kánoni irat
kanonikus irat
Lásd vagylagosan doktrina
Lásd még általánosabban szentkönyv
Lásd még speciálisabban Biblia._Újszövetség
bibliai zsidó kánon
ószövetségi keresztény kánon
Páli-kánon
protokanonikus könyv
smrti
Lásd még átfogóbban egyházjog
Más értelemben lásd kánon