OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

keresztény egyház
ETO 26/28
260.1
27-72
271/279
28
Lásd szinonimáját szenvedő egyház (dogm)
Lásd még államhatalom és keresztény egyház
civilizáció és keresztény egyház
keresztény egyház hatásai
keresztény egyház kapcsolatai
keresztény egyház tagja
keresztény egyházi befolyás
Lásd vagylagosan ecclesiologia
Lásd még általánosabban egyház
Lásd még speciálisabban katolikus egyház
keleti egyház
nyugati egyház
Lásd még átfogóbban kereszténység
Lásd még részletesebben apátság
egyházi hatalom
misszió
nyugati keresztény szerzetesrend
szentség
zsinat
Lásd még okozati összefüggésben egyházszakadás
Lásd még egyéb összefüggésben corpus iuris canonici
kereszténységen belüli eretnekség