OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kereszténység
ETO 23/28
27
Lásd szinonimáját isten boldog színelátása (dogm)
keresztény egyházról általában
keresztény kultusz szolgái
keresztény vallás
mennyei karok (dogm)
Lásd még isten kinyilatkoztatásai (dogm)
isten megjelenése
isten mint létesítő ok (dogm)
isteni törvények (dogm)
keresztény egyháztörténet
keresztény naptár
nagyböjt
női testvérületek (vallás)
Lásd még általánosabban monoteizmus
Lásd még speciálisabban korai kereszténység
protestantizmus
szír kereszténység
Lásd még részletesebben Biblia._Ószövetség
Biblia._Újszövetség
kereszt
keresztelő
keresztény
keresztény egyház
keresztény teológia
logosz
szenvedéstörténet
Lásd még okozati összefüggésben ellenreformáció
reformáció
Lásd még egyéb összefüggésben keresztény irodalom
nem keresztény vallás
stigmatizáció