OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kiváltságos kerület
Általános megjegyzés, magyarázat Speciális jogokkal rendelkező közig. egységek az 1876-os megyebeosztásig
Forrás gyal(193-194)
Lásd még általánosabban kerület
történeti egység
Lásd még speciálisabban Hajdúkerület
Jászkun kerületek
szabad királyi város
szepesi város
Lásd még átfogóbban Magyar Királyság
Magyarország 1723-1850(1853) között
történelmi államszervezet