OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kivándorlás
ETO 314.723
341.215
Lásd szinonimáját exodus
politikai emigráció
Lásd még kivándorlók (nemzetközi jog)
munkaerő-kivándorlás
munkanélküliek ösztönzése kivándorlásra
Lásd vagylagosan disszidálás
illegális határátlépés
Lásd még általánosabban migráció
Lásd még speciálisabban agyelszívás
judeai kivándorlás
Lásd még részletesebben külföldön élő magyar személyiség
Lásd még egyéb összefüggésben bevándorlás
kivándorló
menekült
szórványmagyarság
telepes
Más értelemben lásd elvándorlás
emigráció