OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kohászat
ETO 669
Lásd szinonimáját kohászati eljárás
kohómérnöki ismeretek
metallurgia
Lásd még ércszállító berendezés
kohászati anyagmozgató berendezés
Lásd még általánosabban nehézipar
technika
Lásd még speciálisabban elektrokohászat
fémkohászat
hidrometallurgia
pirometallurgia
porkohászat
vákuumkohászat
vaskohászat
Lásd még részletesebben metallográfia
olvasztás
Lásd még oksági összefüggésben gépipar
Lásd még egyéb összefüggésben képlékeny alakítás
öntészet