OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kultusz
Általános megjegyzés, magyarázat Szertartásokban kifejeződő vallásos tisztelet
Általános megjegyzés, magyarázat Nagyfokú, többnyire szertartásos(, túlzott) tisztelet valami vagy valaki iránt
ETO 2-5
217
291.3
Lásd szinonimáját kultikus szokás
Lásd még hőskultusz
kultikus cselekmény közvetítő anyaga
Lásd még általánosabban szokás
Lásd még speciálisabban aszkézis
őskultusz
személyi kultusz
szentek kultusza
Lásd még részletesebben ájtatosság
áldozat
böjt
ima
istentisztelet
kultikus tárgy
rítus
Lásd még okozati összefüggésben egyházi irodalmi dokumentum
vallásos irodalmi dokumentum
Lásd még egyéb összefüggésben csoda
hagyomány
kultikus hely
népszokás