OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kutyatartás
Lásd szinonimáját ebtartás
Lásd még általánosabban kutyatenyésztés
Lásd még oksági összefüggésben kutya