OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

liturgikus tárgy
Lásd még általánosabban vallási tárgy
Lásd még speciálisabban harang
kehely
keresztelőkút
sófár
szakrális edény
szentségtartó
Lásd még átfogóbban tárgyi néprajz
Lásd még oksági összefüggésben szertartás