OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

liturgikus zene
Általános megjegyzés, magyarázat A liturgia keretében előadható zene
ETO 2-535
245
246.8
27-535
783.2
783.23
Lásd még általánosabban egyházi és vallásos zene
zene mint társműfaj
Lásd még speciálisabban gregorián ének
kontaktion
lamentáció
mise
passió
tedeum
troparion
zsolozsma
Lásd még oksági összefüggésben szertartás
Lásd még egyéb összefüggésben templomi ének