OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

méretezés
ETO 006.78
Lásd szinonimáját falvastagság
Lásd még épületek mérete
gép az alkalmazott anyag méreteinek változtathatósága szerint (gépt)
gép mérete (gépt)
mértékutáni ruházat
Lásd vagylagosan határfeszültség
Lásd még általánosabban gyártmánytervezés
szerkezettervezés
Lásd még speciálisabban mértékvétel
Lásd még oksági összefüggésben gépelem
igénybevétel
méret
szerkezeti elem
Lásd még okozati összefüggésben statikai számítás