OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

műszaki tudomány
ETO 62
Lásd szinonimáját politechnika
Lásd vagylagosan engineering
Lásd még általánosabban alkalmazott természettudomány
Lásd még speciálisabban energetika
géptan
mérnökgeodézia
mérnökgeológia
mérnöki tudomány
radiológia
rendszertechnika
röntgenológia
szerkezettan
technika
technológia
Lásd még átfogóbban ipar
technikai kultúra