OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

műszertechnika
Lásd szinonimáját méréstechnika
műszerezés
Lásd még épületvizsgálat
Lásd még általánosabban technika
Lásd még speciálisabban infravörös-technika
izotóptechnika
műszaki diagnosztika
nukleáris műszertechnika
pneumatikus méréstechnika
vízméréstechnika
Lásd még átfogóbban műszeripar
Lásd még részletesebben mérés
mérőműszer
monitoring
műszeres analízis
műszerész
radiológia
röntgenológia
Lásd még okozati összefüggésben méréselmélet
Lásd még egyéb összefüggésben finommechanika
labortechnika