OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

művészetesztétika
Általános megjegyzés, magyarázat Képzőművészeti (grafikai, szobrászati, szituatív művészeti) esztétika
Használati megjegyzés Csak a képzőművészeti esztétikával foglalkozó művek esetén használandó. Szépirodalom esetén az "irodalomesztétikát" válasszuk. Általános esetben az "esztétika" használandó
Lásd még általánosabban esztétika
Lásd még átfogóbban művészetelmélet
Lásd még részletesebben fényhatás
Lásd még oksági összefüggésben képzőművészet
művészet
Lásd még egyéb összefüggésben műélvezet