OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

művészettörténet
Általános megjegyzés, magyarázat Művészettörténeten a képzőművészet története értendő
Használati megjegyzés Nem csak a képzőművészet története esetén a "művészetek története" használandó
Lásd szinonimáját képzőművészet-történet
Lásd még általánosabban művészetek története
Lásd még speciálisabban építészettörténet
filmtörténet
fotótörténet
ikonográfia
Lásd még oksági összefüggésben képzőművészet
művészettörténeti korszak
Lásd még okozati összefüggésben művészettörténész
régészet
Lásd még egyéb összefüggésben vizuális művészet