OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

magyar lakta terület
Lásd még általánosabban terület
Lásd még speciálisabban Burgenland
Csángóföld
Délvidék
Erdély
Felvidék
Kárpátalja
Magyarország
Szlavónia