OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

magyar néprajzi csoport
Általános megjegyzés, magyarázat Etnikailag nem önálló magyar néprajzi csoport
Lásd még általánosabban néprajzi csoport
Lásd még speciálisabban alfalusiak
csángók
hajdúk
hóstátiak
huntyiak
jászok
kunok
matyók
palócok
poták
szászmagyarok
székelyek
Lásd még átfogóbban magyarság