OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

melléképület
ETO 728.9
Lásd még általánosabban épület
Lásd még oksági összefüggésben gazdasági épület