OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

minhag-irodalom
Általános megjegyzés, magyarázat A zsidó vallási szokások, rítusok irodalma
Lásd még általánosabban rabbinikus irodalom
Lásd még oksági összefüggésben Minhagim