OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

mise
Általános megjegyzés, magyarázat Miséhez írt zenemű
Forrás HUNMARC 008 18-19. poz. ms
ETO 27-549
272-549
783.21
Lásd még általánosabban kórusmű
liturgikus zene
Lásd még speciálisabban missa brevis
missa solemnis
rekviem
Lásd még átfogóbban keleti szertartás
nyugati szertartás
Lásd még részletesebben communio
énekbeszéd
graduale
miserész
offertórium
recitativo
Lásd még egyéb összefüggésben gregorián ének
motetta
Más értelemben lásd istentisztelet
officium