OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

néprajzi csoport
Általános megjegyzés, magyarázat Valamely népnek kulturálisan (néprajzilag, nyelvjárásban, stb.) elkülönülő, ill. más népben kisebbséget alkotó, de etnikailag (adott esetben ma már nem önálló) része.
Általános megjegyzés, magyarázat Egy népen belüli, sajátos történeti hagyományú, kultúrájú, életmódú, nyelvű, vagy társadalmi szervezete által környezetétől elkülönülő csoport
Lásd még általánosabban népcsoport
Lásd még speciálisabban bajorok
magyar néprajzi csoport
mócok
svábok
szász népcsoport