OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

növényi termék
Lásd szinonimáját termény
Lásd még növényi fehérje
termésátlag
terméseredmény
Lásd még általánosabban mezőgazdasági termék
Lásd még speciálisabban faanyag
gyanta
kaucsuk
növényi zsiradék
rost
szemestermény
termés
Lásd még oksági összefüggésben növényi eredetű élelmiszer
növényi eredetű szálasanyag
takarmány
terméshozam
Lásd még okozati összefüggésben növénytermesztés
terményfeldolgozás