OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

nem keresztény egyház
Lásd még vallási beállítottságú nem keresztény gazdasági tanok
Lásd még általánosabban egyház
Lásd még speciálisabban buddhista egyház
Krisna-tudatúak felekezete
zsidó egyház
Lásd még egyéb összefüggésben kisegyház
nem keresztény vallás