OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

ormánsági Dráva mente
Lásd szinonimáját Donjomiholjačka Podravina
Lásd még átfogóbban Ormánság