OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

pünkösdista egyház
Használati megjegyzés Beleértve a pünkösdistákat általában is
ETO 279.125
279.15
Lásd még általánosabban protestáns egyház
szabadegyház
Lásd még oksági összefüggésben nazarénusok
szombatosok
Lásd még okozati összefüggésben metodista egyház