OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

perzsa vallás
ETO 254
295
Lásd még általánosabban nem keresztény vallás
politeizmus
Lásd még speciálisabban bahaizmus
bethkachis
gabarok vallása
iráni vallás
mandeizmus
mazdaizmus
mazdaznan
parszizmus
zoroasztrizmus
Lásd még egyéb összefüggésben babizmus