OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

prédikáció
Általános megjegyzés, magyarázat Vallásos tárgyú szónoklat
ETO 2-287
2-475
2-475.5
252
26-475
27-475
Lásd szinonimáját igehirdetés
szentbeszéd
Lásd még általánosabban szónoklat
vallásos irodalmi dokumentum
Lásd még átfogóbban istentisztelet
Lásd még oksági összefüggésben lelkipásztorkodás
Lásd még okozati összefüggésben prédikátor
Lásd még egyéb összefüggésben elmélkedés
homília