OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

régió
Általános megjegyzés, magyarázat Tervezési statisztikai régió
Forrás A Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája szerinti 2 szint (NUTS2)
ETO 911.6
Lásd szinonimáját földrajzi régió
Lásd még kis jövedelmű térség
Lásd még általánosabban közigazgatási egység
Lásd még speciálisabban eurorégió
magyarországi régió
nagyvárosi régió
szlovákiai régió
Lásd még átfogóbban községi és regionális alrendszerek
Magyarország 1989-től
Lásd még részletesebben megye
Lásd még okozati összefüggésben regionális földtan
regionális gazdaság
regionális szabvány
regionális tervezés
Lásd még egyéb összefüggésben regionális önkormányzat
regionális szervezet
regionalizmus
tartomány