OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

rabbiképzés
Lásd még általánosabban papképzés
Lásd még átfogóbban zsidó egyház
Lásd még oksági összefüggésben rabbi
Lásd még egyéb összefüggésben katolikus papképzés
lelkészképzés