OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

rabbinikus héber
T A Misnától a maszoréták munkásságával bezárólag használt héber nyelv
ETO =411.16'04
=924.4
Lásd még általánosabban héber nyelv
Lásd még egyéb összefüggésben rabbinikus irodalom