OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

responsum-irodalom
Általános megjegyzés, magyarázat Rabbinikus döntvények, azaz felmerült problémákra levélformában adott, részletesen megindokolt válaszok. A halákha egyik forrása.
Általános megjegyzés, magyarázat Levélformájú történeti/halákhikus értekezések a risónim és acharónim irodalomban, amelyek a rabbik konkrét kérdésekre adott válaszait, döntvényeit tartalmazzák
Lásd még általánosabban rabbinikus irodalom