OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

restaurálás
Általános megjegyzés, magyarázat Művet, műemléket eredeti formájában visszaállít, helyreállít
ETO 7.025.4
Lásd szinonimáját műalkotás-megőrzés
műalkotás-védelem
Lásd még fényképek mechanikai helyreállítása
fényképek vegyi helyreállítása
fényképrestaurálás
könyvrestaurálás
műemlék-restaurálás
papírrestaurálás
Lásd még átfogóbban műemlékvédelem
Lásd még oksági összefüggésben képzőművészet
könyv
könyvkötészet
műemlék
Lásd még okozati összefüggésben restaurátor
Lásd még egyéb összefüggésben belsőépítészet
régiség
romos építmény
Más értelemben lásd konzerválás