OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

sokácok
Általános megjegyzés, magyarázat Bácskában, Baranyában és Torontál megyében élő, a bunyevácoktól antropológiailag és etnográfiailag különböző horvát népcsoport [RÉVAI]. Római katolikus délszláv néptöredék Baranya, Torontál és Bács-bodrog vármegyékben
Forrás mnl4(463)
Lásd még általánosabban etnikai csoport
magyarországi horvátok
Lásd még egyéb összefüggésben Bács-Bodrog vármegye
Baranya vármegye
bunyevácok
magyarországi szerbek
Torontál vármegye