OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

színháztechnika
ETO 792.02
Lásd szinonimáját fény és hang (színházi előadás)
szcenírozás
színházi technika
színpadtechnika
Lásd még általánosabban technika
Lásd még részletesebben díszlet
díszlettervezés
színházakusztikai berendezés
színházvilágítás
színpadberendezés
színpadvilágító berendezés
Lásd még oksági összefüggésben színház
színházművészet
Lásd még egyéb összefüggésben színházberendezés
színházi kellék
színpad
Más értelemben lásd színpadi előadás technikája