OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szabad királyi város
Általános megjegyzés, magyarázat Libera regiae civitas. A nemesi vármegyétől nem függő városok a történelmi Magyarországon.
Általános megjegyzés, magyarázat Eredetileg a király földesúri hatalma alatt állottak (királyi városok). Később felszabadulva már csak a király közhatalma (védelme) alatt állottak. Szabad királyi városként az országgyűlésben a fő- és köznemesi rend után következtek
T 1877 után jelentős részük törvényhatósági jogú, majd rendezett tanácsú város, 1928-1950 között megyei város, utána pedig megyei jogú város lett
Forrás gyal(194)
Lásd még általánosabban kiváltságos kerület
város
Lásd még speciálisabban Arad
Bártfa
Bazin
Breznóbánya
Buda
Eperjes (Sáros)
Erzsébetváros
Esztergom
Felpéc
Felsőbánya
Győr
Gyulafehérvár
hajdúváros
Kassa
Késmárk
királyi bányaváros
Kismarton
Kisszeben
Kolozsvár
Korpona
Kőszeg
Lőcse
Marosvásárhely
Modor
Nagybánya
Nagyszombat
Pécs
Pest
Pozsony
Révkomárom
Ruszt
Sopron
Szabadka
Szakolca
Szamosújvár
Szatmárnémeti
Szeged
Székesfehérvár
Szentgyörgy (Pozsony)
Temesvár
Trencsén
Újvidék
Zólyom
Zombor
Lásd még okozati összefüggésben mezőváros
Lásd még egyéb összefüggésben városi jog