OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szakrális tánc
ETO 2-536.6
Lásd szinonimáját rituális tánc
szertartásos tánc
Lásd még általánosabban dramatikus tánc
fizikai rítus
Lásd még oksági összefüggésben szertartás