OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szentáldozás
ETO 265.3
27-549
Lásd szinonimáját áldozás
Lásd még okozati összefüggésben gyónás
istentisztelet
Lásd még egyéb összefüggésben áldozat
úrvacsora