OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szepesi bányaváros
Forrás gyal(194.792)
Lásd még általánosabban bányaváros
Lásd még speciálisabban Gölnicbánya
Korompa
Merény
Svedlér
Szepesremete
Szomolnok
Lásd még átfogóbban Nagy-Szepes vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben felvidéki szászok
gründlerek
Szepes vármegye