OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szertartás-irodalmi dokumentum
Általános megjegyzés, magyarázat A vallási szertartásokkal, misékkel összefüggő szöveg
ETO 27-282
27-282.7
272-282.7
Lásd szinonimáját liturgikus irodalom
liturgikus mű
szertartáskönyv
Lásd még judeai kivándorlásról szóló liturgikus és költői művek
Lásd vagylagosan ceremoniale
szertartásrend
Lásd még általánosabban egyházi irodalmi dokumentum
Lásd még speciálisabban breviárium
graduale
kyriale
liturgikus dráma
misekönyv
rituálé
Lásd még részletesebben egyházi himnusz
Lásd még oksági összefüggésben egyházi szertartás
lelkipásztorkodás
szertartás
Lásd még okozati összefüggésben zsoltár
zsoltároskönyv
Lásd még egyéb összefüggésben istentiszteleti rendtartás
judeai kivándorlás