OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szociotechnika
Általános megjegyzés, magyarázat A szociológia leszűkítő, gyakorlatias felfogása, mely szerint a szociológia módszerek, eszközök, eljárások összessége, amelyekkel a társadalom megismerhető és jobbítható
Lásd vagylagosan társadalomszervezés
Lásd még általánosabban technika
Lásd még átfogóbban társadalmi tervezés
Lásd még oksági összefüggésben társadalomtudományi kutatás
Lásd még okozati összefüggésben szociológia
Lásd még egyéb összefüggésben gazdaságpolitika
társadalompolitika