OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szombatosok
Általános megjegyzés, magyarázat Általános értelemben a vasárnap helyett a szombatot ünneplő és más zsidó vallási törvényeket is megtartó keresztény felekezet (keresztény zsidók, újizraeliták, sabbatariusok).
Általános megjegyzés, magyarázat A 16. század végén Erdélyben az unitáriusok közül kivált, székelyek között elterjedt erdélyi szombatosok, maradványaik Bözödújfaluban éltek 1944-ig
ETO 279szombatosok
286.4
Lásd még általánosabban kisegyház
modern keresztény mozgalom
Lásd még okozati összefüggésben judaisták
pünkösdista egyház
Lásd még egyéb összefüggésben Jehova tanúi
nazarénusok
zsidó vallás