OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

tárgyi néprajz
Általános megjegyzés, magyarázat A népi kultúra anyagi objektumaival és azok készítési technológiáival foglalkozó vizsgálatok összefoglaló megnevezése, olykor beleértve a kapcsolódó népszokás, társadalmi, gazdasági, vallási tényezők kutatását is
Forrás Magyar néprajzi lexikon
Lásd szinonimáját ergológia
Lásd még etnográfiai és etnológiai megjelenési formák védelme és megóvása
Lásd még általánosabban néprajz
Lásd még részletesebben kézműipar
kisipar
liturgikus tárgy
népi építészet
paraszti gazdálkodás
Lásd még egyéb összefüggésben folklór
társadalmi néprajz